Tipsa en vän

En bra idé för naturskydd

 

Naturens Bästa stärker naturskyddet och värnar hotade kulturvärden

Det tycker vi är en bra idé.

 

Staffan Widstrand

Naturens Bästa:

  • ger skyddsvärd natur och kultur ett ekonomiskt värde dessa annars inte skulle ha haft. Nu kan de ekonomiska argumenten ligga i bägge vågskålarna, inte bara i den ena.
  • gör att naturskydd kan bli ekonomiskt lönsamt lokalt.
  • gör fantastiska upplevelser mer tillgängliga, som annars skulle varit svåra eller omöjliga att ordna på egen hand.
  • ger därigenom natur- och kulturvärden ett mentalt skydd, genom att deltagarna blir ambassadörer för dem.
  • är en miljömässig spjutspets i branschen, pekar ut riktningen och visar vad som faktiskt är möjligt.

 

Traditionell naturturism sysselsätter idag alldeles för få människor.
Vidareförädlas den till kvalitetsmärkt ekoturism kan tusentals nya arbeten skapas.
Turism i naturen kan bli en stark näring, som direkt bidrar till ekonomisk utveckling i glesbygd och stärker svenskt naturskydd.
En strategisk partner för naturskyddsintressen när urskogar, ängs- och hagmarker, sällsynta arter eller otämjda forsar hotas av exploatering.

 

Staffan WidstrandRedan idag skapar svensk ekoturism naturskyddsnytta.

  • Naturens Bästas handlingskraftiga entreprenörer bidrar ekonomiskt till bland annat projekt för jaktfalk, utter och fjällräv.
  • Eller värnar om flodpärlmussla, kungsörn eller skärgårdens öppna landskap.
  • Ekoparken mitt i Stockholm är ett annat exempel på hur turism kan bidra till att försvara hotad natur.
  • Flera samiska arrangörer visar att ekoturism medverkar till att rädda värdefulla traditioner från glömska och förfall, och istället vidareutvecklar ett kulturarv.

 

 

Naturens Bästa är de bästa turerna i naturen.
Naturens Bästa är också de bästa turerna för naturen.

Därför är Naturens Bästa bland det bästa som hänt svenskt naturskydd på många år.

 

Vill du veta mer om svensk ekoturism och Naturens Bästa ?
Klicka vidare in på Svenska Ekoturismföreningens webbsida här.