Tipsa en vän

Vad är ekoturism?

Ekoturism är ansvarsfullt resande som bidrar till skyddet av naturmiljöer och till lokalbefolkningens välbefinnande.
The International Ecotourism Society, 1992


Det handlar om:

Staffan Widstrand

 • att ha kul.
 • att inte förstöra och slita ner det man kommit för att uppleva.
 • att bidra aktivt till naturskydd och värn av kulturvärden.
 • att det ska ge klirr i kassan lokalt.
 • att det ska stimulera upptäckarglädje, nyfikenhet och respekt.

 

Ekoturism är:

 • Ett effektivt sätt att ge skyddsvärd natur ett ekonomiskt värde.
 • En möjlighet att skapa jobb och försörjning i glesbygd, utan att förstöra naturen. Ett sätt att både äta kakan och ha den kvar.
 • En framgångsrik idé som ger konkreta resultat, både i Lapplandsfjällen, i Värmland, i Centralafrika och på hundratals andra platser jorden runt.
 • En stark profil för Sverige som resmål, vilket gynnar resenäringen i hela landet.
 • En miljömässig inspirationskälla, pionjär och riktningsvisare för hela resebranschen.
 • En affärsidé som gör att kommersiell turism kan kombineras på ett hänsynsfullt och fruktbart vis med traditionella ekonomier och ursprungskulturer.
 • En form av turism som stärker natur- och kulturskydd, och ger mindre och färre miljöskador än annan turism.
 • Helt enkelt ett roligare resande för alla inblandade - besökaren, lokalbefolkningen, arrangören och inte minst den natur som besöks.
 • En av de snabbast växande branscherna inom internationell turism.
 • En succé, som under de senaste årtiondena framgångsrikt bidragit till skydd av unika natur- och kulturvärden runt om i världen.

 

När åker vi?

 

Staffan Widstrand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vill du veta mer om svensk ekoturism och Naturens Bästa ?
Klicka vidare in på Svenska Ekoturismföreningens webbsida här.