Tipsa en vän

Detta är de sex grundprinciperna

för Naturens Bästa!

 

Staffan Widstrand

1. Respektera resmålets begränsningar - minsta möjliga slitage på natur och kultur.

Ekoturism är att bevara istället för att förstöra det som besökaren kommit för att uppleva. Varje områdes ekologiska och kulturella bärkraft måste respekteras.
Detta kräver goda kunskaper om resmålet hos arrangören, lokal närvaro och nära samarbete med andra aktörer.

 

2. Gynna den lokala ekonomin.

Ekoturism är att förankra turismen lokalt. Naturskydd blir lätt ett slag i luften om traktens människor är emot det. Att kunna dra nytta av turismen är ofta en positiv drivkraft.
Varje arrangemang ska därför bidra till resmålets ekonomi - övernattningar på orten, lokala guider och lokalt inhandlade varor och tjänster. Ju mer desto bättre.

 

3. Miljöanpassa hela verksamheten.

Ekoturismarrangörer ska ligga i täten när det gäller miljöanpassning. Därför ska godkända arrangörer aktivt minimera resandets miljöbelastningar. Bland annat ska kollektivt resande uppmuntras, logianläggningar miljöanpassas, avfall sorteras och miljöbränslen prioriteras.

 

Staffan Widstrand4. Bidra aktivt till natur- och kulturskydd.

Ekoturismen tar sitt ansvar för den biologiska mångfalden och unika kulturvärden. Det innebär att på något aktivt vis stödja naturskydd i olika former. Ekoturismarrangören samarbetar med en levande natur- och kulturskyddsopinion. Ett partnerskap till ömsesidig nytta.

 

5. Satsa på upptäckarglädje, kunskap och respekt.

Ekoturism är att resa med en nyfiken och respektfull attityd. Godkända arrangörer är duktiga värdar och kunniga guider, som bjuder på matnyttiga introduktioner, goda råd, vägledning och värdefulla tips. Gott värdskap och väl förmedlade kunskaper är ofta nyckeln till minnesvärda reseupplevelser.

 

6. Kvalitet och trygghet på resan.   

Staffan WidstrandEkoturism är kvalitetsturism. Märkta arrangemang ska infria och gärna överträffa förväntningarna. Säkerheten tas på allvar och nöjda kunder är regel.
Omvärlden ska veta att en godkänd ekoturismarrangör är en tillförlitlig partner.

 

Dessa grundprinciper har vi sedan översatt i praktiskt användbara, konkreta krav i Naturens Bästas kriteriedokument.
Där står allt om vad vi kräver av arrangörerna och deras arrangemang för att de ska kvala in i Naturens Bästa.

Naturens Bästas kriteriedokument kan du läsa och ladda ner här.
(Andra reviderade versionens första upplaga från den 12 oktober 2005.)

Läs och ladda ner i pdf-format:

 

Kan du inte läsa pdf-dokument?
Ladda ner Adobe Reader här...

Vill du veta mer om svensk ekoturism och Naturens Bästa?
Gå vidare till Svenska Ekoturismföreningens webbsida (på svenska).