Tipsa en vän

Detta är Naturens Bästa

 

Staffan WidstrandNaturens Bästa är ett banbrytande kvalitetsmärke för ansvarsfull upplevelseturism i naturen i Sverige. Det som internationellt ofta kallas för ekoturism.

Naturens Bästa är det första nationella kvalitetsmärket för ekoturismarrangemang på det Norra halvklotet, och det sjösattes under FN:s Internationella Ekoturismår 2002.

Naturens Bästa håller på att samla alla Sveriges främsta naturresearrangörer och deras finaste produkter.

Naturens Bästa skapades för att du lättare ska kunna hitta fram till dem. Ett sätt att skilja agnarna från vetet.

Naturens Bästa är helt enkelt de bästa naturresorna i Sverige. Ett roligare resande - för alla inblandade.

Naturens Bästa utvecklades i nära samarbete mellan resenäringen, markägar- och naturskyddsintressen, ideella organisationer, myndigheter, företag och institutioner. Bland annat genom att alla krav arbetades fram med en referensgrupp med inte mindre än ett trettiotal företag och ett tjugotal olika organisationer.

Naturens Bästa ger alla svenska naturupplevelsearrangörer möjligheten att kvalitetssäkra sina produkter och tillsammans skapa ett nätverk för en effektiv marknadsföring.

Naturens Bästa visar att det märkta arrangemanget ska uppfylla våra högt ställda krav.

Naturens Bästa är skräddarsytt för att garantera hög kvalitet på deltagarens reseupplevelse, i kombination med ett aktivt ansvar för naturskydd, ett mer miljöanpassat resande och en omsorg om resmålets kulturvärden och människor.

Vill du veta mer om svensk ekoturism och Naturens Bästa?
Gå vidare till Svenska Ekoturismföreningens webbsida (på svenska).