Tipsa en vän

Intresserad att kvala in med

ditt företag till Naturens Bästa ?

 

Staffan Widstrand

 • Naturens Bästa är en riktigt bra idé som nu görs till verklighet.
 • Naturens Bästa är något av det bästa som hänt svensk turism på länge.
 • Naturens Bästa är för många av märkningens godkända naturresearrangörer redan en god investering i tid och pengar.


Detta eftersom Naturens Bästa:

 • ger en stark anledning till att produktutveckla, förädla och höja kvaliteten.
 • ger tillgång till flera effektiva marknadsföringskanaler.
 • gör det lättare att kommunicera sin kvalitet till tänkbara kunder.
 • aktivt hjälper till att nå kunden.
 • är ett bra och dynamiskt nätverk, med bra kollegor, bra företag och bra kunder.
 • visar på starka värden att ena företaget och dess anställda kring.
 • ger bättre möjligheter till att kunna ta rättvist betalt.

 

Naturens Bästa innebär:

 • ett kontrakt med de företag som ansökt, granskats, godkänts och som har minst ett kvalitetsmärkt arrangemang.
 • att de sex grundkraven ligger till grund för det märkta utbudet.
 • att bara arrangemang eller reseprodukter som uppfyller kraven i kriteriedokumentet får marknadsföras med märket.
 • att kraven gås igenom och revideras vart tredje år.
 • att kunder och media är de strängaste kontrollanterna efter godkännandet.
 • att den som bryter mot märkningens krav förlorar rätten att använda Naturens Bästas kvalitetsmärke, och får badwill bland kunder och bransch.
 • en medvetet minimal administration och byråkrati.

 

Staffan Widstrand

Så här ansöker du:

Titta närmare på ekoturismmärkningen Naturens Bästa.
Mycket information hittar du på den här sajten.
Läs mer om de sex grundprinciperna och titta närmare på utbudet av kvalitetsmärkta arrangemang.

Se till att ditt företag blir medlem i Ekoturismföreningen !
Ett medlemskap är den naturliga startpunkten för den som nu eller längre fram vill kvala in till Naturens Bästa.
Som medlem blir du uppdaterad om det senaste inom svensk ekoturism, får tillgång till märkningens startpaket, rabatt på utbildningar, ansökningshandlingar och avgifter, och dessutom tillgång till exklusiv rådgivning kring Naturens Bästa.

Nästa steg är vår baskurs. En obligatorisk utbildning för dig som vill ansöka, och som förklarar ekoturismens principer och ger praktisk hjälp till arbetet med ansökningen. Två till tre gånger per år organiseras baskurser.

Vårt startpaket med ansökningshandlingar är förberedelsematerial till baskursen. Information om hur du beställer det hittar du på Ekoturismföreningens webbsida.

Jobba igenom ansökan. Räkna med att det tar ett par dagar.
Skicka in ditt företags ansökningshandlingar. Datum och information om nästa ansökningstillfälle hittar du på Ekoturismföreningens webbsida.

 Staffan Widstrand

             Välkommen till Naturens Bästa !

 

 

 

Vill du veta mer om svensk ekoturism och Naturens Bästa?
Gå vidare till Svenska Ekoturismföreningens webbsida (på svenska).