Tipsa en vän

Ett framgångsrikt märke - som många har bidragit till

 

Staffan WidstrandBakom Naturens Bästa står Svenska Ekoturismföreningen som huvudman, tillsammans med Svenska Naturskyddsföreningen och VisitSweden, med det gemensamma målet att stärka naturskyddet, samtidigt som svensk turism vidareförädlas, kvalitetssäkras, miljöanpassas och kryddas med lokal karaktär.
Svenska Ekoturismföreningen består idag av närmare 400 företag och nästan lika många privatpersoner, som tillsammans verkar för mer och bättre ekoturism.
Svenska Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljö- och naturskyddsorganisation som i snart hundra år aktivt värnat om svensk natur.
VisitSweden är resenäringens och statens gemensamma organisation för att  marknadsföra Sverige som resmål utanför vårt land.

 

Siluett av skog

Hösten 2006 inledde Sveaskog och Ekoturismföreningen ett treårigt samarbete.
Att stimulera fram fler och skickligare turismföretagare, och lyfta fram naturturismens möjligheter i samhällsdebatten var några frågor som parterna arbetade med.
Samverkan avslutades under hösten 2009.
Läs mer om samarbetet med Sveaskog.

 

Sedan 2004 har Naturens Bästa haft ett framgångsrikt samarbete med Coop MedMera-kortet, ett av Sveriges största medlemskort för detaljhandeln. En samverkan som ger närmare 3 miljoner kortinnehavare rabatterbjudanden på en lång rad kvalitetsmärkta naturresor.
Läs mer om våra rabatterbjudanden med Coop MedMera-kortet.

 

Kajakpaddlare

Verksamheten under 2006 finansierades med värdefullt stöd från Näringsdepartementet.
De anslagna 1,5 miljoner kronor användes främst till två ansökningsomgångar, produktutveckling, rådgivning och information om Naturens Bästas resesajt.
Läs mer om Näringsdepartementets stöd.

 

Naturens Bästas webbsida vidareutvecklades under 2006 med medel från Naturvårdsverket. Satsningen stöddes också av länsstyrelsen i Norrbotten, VästerbottensTurism och Nutek.
Därmed kunde sajten uppgraderas med kartfunktioner, restips och information om svenska nationalparker och världsarv.
Lär mer om Naturvårdsverkets stöd.

  

Blåbärshänder

Uppbyggnaden av Naturens Bästas under perioden 2002 till 2005 stöttades från många håll.
Statens Jordbruksverk och Turistdelegationen bidrog tillsammans med närmare 4,5 miljoner, medan märkningens egna godkända arrangörer investerade drygt 1,5 miljoner kronor.
En rad andra organisationer var också med och delfinansierade olika aktiviteter.
Läs mer om Naturens Bästas uppbyggnadsfas.

 

En särskild IT-satsning genomfördes under 2004. Målet var att öka kunskaperna om hur modern IT-teknik kan effektivisera marknadsföring och underlätta kundkontakterna för mindre ekoturismföretagare. Ett resultat av IT-satsningen är den här sajten, och arbetet finansierades av Nutek och Turistdelegationen tillsammans med länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland, region Dalarna, och Turistrådets särskilda Ekoturistprogram.

 

Staffan WidstrandNaturens Bästa lanserades i samband med FN:s Internationella Ekoturismår 2002.
Arbetet leddes av en gemensam arbetsgrupp bestående av Ekoturismföreningen, HälsingeTur och ALMI i Västerbotten, tillsammans med drygt 15 andra organisationer, över 30 turismföretagare från hela landet och sammanlagt ett hundratal olika nyckelpersoner.
Utvecklingen av den nya svenska ekoturismmärkningen finansierades i första hand av Statens Jordbruksverk med viktiga bidrag från Turistdelegationen och länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland.